Kurs był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem ponieważ pozwolił mi odkryć tożsamość naszej wspólnoty. Bardzo trafia do mnie sposób w jaki przekazywane są treści na kursach. Podpieranie przekazywanych informacji wieloma grafikami i ilustracjami w połączeniu z różnymi dynamikami pozwala lepiej przyswoić i zapamiętać treści.

Szczególnie w moje serce trafiło wypowiedziane przez księdza Jacka zdanie, że jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizować – niby tak oczywiste a wymowne. Uświadomiłem sobie, że jako część Kościoła jesteśmy powołani do tego samego zadania – do odnowy Kościoła przez ewangelizację. Wspólnota która ewangelizuje jest odnawiana przez Ducha Świętego.

Dotarło do mnie, że tożsamością naszej wspólnoty jest modlitwa oraz ewangelizacja i w tym kontekście wspaniale została wyjaśniona istota modlitwy charyzmatycznej. Uświadomiłem sobie, iż uwielbienie Jezusa będzie sprawiać, że wszystkie ograniczenia i problemy z którymi na wspólnotę przyjdziemy – w chwale Jezusa będą musiały ustąpić. Będą musiały opaść niczym kajdany z apostołów, którzy w więzieniu wielbili Boga.

Naświetlenie kwestii przestrzeni charyzmatyczności oraz modlitwy osobistej ze szczególnym naciskiem na jej istotną wagę w budowaniu mojej relacji z Bogiem, która bezpośrednio przekłada się na budowanie wspólnoty i całego Kościoła dała mi świadomość jak ważna jest wytrwałość w codziennej modlitwie.

Doświadczeniem przekazywanych treści w praktyce była Eucharystia wraz z modlitwą o wylanie charyzmatów na naszą wspólnotę. Podczas tej modlitwy Bóg wlał w moje serce miłość do mojej wspólnoty, uświadomiłem sobie jak każda osoba z mojej wspólnoty dzięki Bożej łasce stała się bliska memu sercu. Gdy uwielbiamy Jezusa to Duch Święty przychodzi i mogliśmy tego doświadczyć właśnie podczas tej modlitwy.

Łukasz


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder