Kalendarz spotkań 2022

1-3.04 Kurs Filipa

7.04 czwartek godz.19:30 – Msza wspólnotowa

14.04 Wielki Czwartek – odwołujemy

21.04 czwartek godz.19:30 – spotkanie modlitewne

24.04 niedziela, Msza Święta godz.18 a po niej uwielbienie

28.04 czwartek godz.19:30 kontemplacja

5.05 czwartek godz.19:30 – Msza wspólnotowa

12.05 czwartek godz.19:30 – spotkanie modlitewne

15.05 niedziela, Msza Święta godz.18 a po niej uwielbienie

19.05 czwartek godz.19:30 –  kontemplacja

26.05 czwartek godz.19:30 – spotkanie modlitewne

2.06 czwartek godz.19:30 – Msza wspólnotowa

4.06 czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

9.06 czwartek godz.19:30 – spotkanie modlitewne

16.06 Boże Ciało

19.06 niedziela, Msza Święta godz.18 a po niej uwielbienie

23.06 czwartek godz.19:30 – spotkanie modlitewne

Jeśli chcesz zasięgnąć więcej informacji  – skontaktuj się  z nami


Charyzmat

Charyzmatem naszej wspólnoty jest modlitwa i ewangelizacja. To na modlitwie i z modlitwy wypływa pragnienie ewangelizacji. Głównym celem spotkań modlitewnych jest uwielbienie Jezusa Chrystusa we wspólnocie. Porządek jest środkiem drogi do jedności dlatego spotkanie ma prowadzącego, który czuwa nad czasem i przebiegiem spotkania (zwykle trwa około 1,5 godziny).

Porządek spotkania

Po wprowadzeniu wzywamy Ducha Świętego prosząc o to, co jest nam potrzebne na to spotkanie. W modlitwie spontanicznej dziękujemy Bogu Ojcu za dzieła Jego Miłości. Modlitwa przeplatana jest śpiewem. Przepraszamy Boga za nasze niedoskonałości, następnie uwielbiamy Jezusa i oddajemy Mu chwałę.

Lektura Słowa

Słowo Boże jest naszym kierownikiem duchowym dlatego razem na głos czytamy fragmenty Pisma Świętego z najbliższej niedzieli. Zwykle następuje krótka katecheza którą najczęściej prowadzi kapłan.

Świadectwa

Następnie w odniesieniu do Słowa Bożego dzielimy się świadectwem działania Pana Boga w naszym życiu w ciągu ostatniego tygodnia. Dzielenie ma spełniać 3 warunki: radośnie, krótko i skoncentrowanie na Chrystusie. W modlitwie wstawienniczej powierzamy nasze problemy i troski, które do tego momentu pozostawiamy za drzwiami.

Zakończenie

Podsumowanie, rozeznanie zobowiązania na najbliższy tydzień, błogosławieństwo i radosna pieśń kończą spotkanie.

Tyle co do zasad. Czas na doświadczenie. Nasza wspólnota spotyka się w środy o godzinie 19.30 w salce domu parafialnego (wejście od ul. Odrzańskiej).

Wymagania: Czas + Dobra wola + Pismo Święte + 4 zakładki.

Zapraszamy!