W sobotę 14 grudnia 2019 w naszej krakowskiej wspólnocie Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji odbył się dzień formacji, w czasie którego składaliśmy roczne deklaracje przynależności do wspólnoty.

Konferencje głosił ks. Jacek Gorzelany MS, dyrektor SSNE, który na co dzień pracuje w Mrągowie. Towarzyszyła mu Asia ze wspólnoty SSNE w Olsztynie, która uzupełniała głoszone treści o swoje doświadczenie bycia we wspólnocie.

Krakowska wspólnota Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji

Był to niewątpliwie czas niesamowitego działania łaski Bożej. Ksiądz Jacek bardzo jasno i precyzyjnie definiował założenia wspólnoty, wyjaśniał ideę i potrzebę deklaracji, konieczność czerpania z tego co wspólnota przez ponad 20 lat już wypracowała. Tematy poruszane w dwóch konferencjach bardzo trafnie odpowiadały na nasze aktualne potrzeby. Oczyszczały nas z naszych wyobrażeń i oczekiwań co do kształtu wspólnoty. Program formacji szkoły jest odkryty i zdefiniowany – mówił ks. Jacek Gorzelany, do nas należy decyzja czy chcemy go przyjąć i czy chcemy formować się przy użyciu środków jakie daje nam saletyńska SNE.

Dzień formacji zakończył się pełnymi emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji – wyborami nowego grona odpowiedzialnych za wspólnotę, które przez najbliższe 3 lata razem z pasterzem, ks. Marcinem Liberą MS, będzie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i rozeznawać Jego wolę, aby to On prowadził wspólnotę.

Odpowiedzialni wybrani na lata 2019-2022 razem z ks. Marcinem Liberą (pasterz wspólnoty) i prowadzącymi dzień formacji ks. Jackiem Gorzelanym (dyrektor SSNE) i Asią (ze wspólnoty w Mrągowie)

Odpowiedzialnymi zostali wybrani Przemek, Łukasz, Iwona, Michał i Kasia. Gratulujemy wybranym i życzymy im, aby przez czas swojej posługi chodzili w Duchu Świętym, by pamiętali przez kogo i w jakim celu zostali wybrani, by zawsze przed oczami mieli dobro wspólnoty jako całości, ale też każdą pojedynczą osobę, która należy i będzie należeć do SSNE w przyszłości.

Kategorie: Wydarzenie

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder